muran nasirov – I was you I ..ty (Tatar)

Author: muran nasirov
Name: I was you I ..ty (Tatar)

Song Lyrics

Sөjləsennər without sirək kүrešəbez dip
Sin һərvakyt kүңelem tүrendə
Just əjtsennər, bezgə bergə âzmagan dip
Gel shul gyna kүplərneң telendə

Mində bar son, sində bar min
Berk kirəkmi də bүtən
Jөrəgemdə bar hislərne
Siңa gyna birəm kүptən

Mində bar son, sində bar min
Berk kirəkmi də bүtən
Jөrəgemdə bar hislərne
Siңa gyna birəm kүptən

Җəjlər үtte, kilép җitte Salkyn kөnnər
Just baryber miңa bull son kirək
Aңlyj almas âratmagan һəm kөtməgən
Sine ujlap, өzelə bit jөrək

Mində bar son, sində bar min
Berk kirəkmi də bүtən
Jөrəgemdə bar hislərne
Siңa gyna birəm kүptən

Mində bar son, sində bar min
Berk kirəkmi də bүtən
Jөrəgemdə bar hislərne
Siңa gyna birəm kүptən

Jөrəgemdə bar hislərne
Siңa gyna birəm kүptən
Share:
The rights of the lyrics and translations belong to their authors. All the texts and their translations are presented solely for information.
2018 2Songs, "Two-Songs Website"