skachat – Viva Europe (anthem for Euro 2012)

Author: skachat
Name: Viva Europe (anthem for Euro 2012)

Song Lyrics

Sun sяe us,
sяe, sяe, sяe.
Sunshine us again,
Sun us again.
Sun sяe us,
sяe, sяe, sяe.
Sunshine us again,
Sun us again.

Bo Sun sяe us,
sяe, sяe, sяe.
Sunshine us again,
Sun us again.

Ukraїno, budьmo! Budьmo!
Gopa! Gopa! Viva.
Tse my Europe!

Zavіtaй in mій dіm,
Ya hochu butyrate tvoіm alia,
Pam'яtaй me usі passable sіm'я,
You i Ya!
Posmіhnisь not sumuй,
Posmіshku svoю menі podaruй.
I still zmozhemo,
Яkщo razom stirred
I you it ..

Bo Sun sяe us,
sяe, sяe, sяe.
Sunshine us again,
Sun us again.

Sun sяe us,
sяe, sяe, sяe.
Sunshine us again,
Sun us again.

Ukraїno, budьmo! Budьmo!
Gopa! Gopa! Viva.
Tse your Europe!

Torch pochuttя.
High svіt vіdchue bers zhittя.
Щob naughty vogonь nadії MITYO skin.
Zavzhdi йdi not check
I of pereshkodi nezvazhaй.
Bo you not Odin.
.... Tobі poщastitь.
Share:
The rights of the lyrics and translations belong to their authors. All the texts and their translations are presented solely for information.
2018 2Songs, "Two-Songs Website"